Over IVOO

IVOO is de afvalintercommunale voor Oostende en Ommeland ( BredeneGistelIchtegemMiddelkerkeOostende en Oudenburg): samen meer dan 144.000 inwoners en een niet te verwaarlozen aantal toeristenIn opdracht van deze zes gemeenten brengt IVOO het Vlaamse afvalstoffen- en materialenbeleid tot uitvoering. De kerntaken van IVOO zijn:

  • de huis-aan-huisinzameling van huishoudelijk afval
  • communicatie en sensibilisatie rond afval
  • de uitbating van de groencompostering
  • de uitbating van de huisvuilverbrandingsinstallatie