Algemene voorwaarden


1.  Voorwaarden dienstverlening

 • Enkel particuliere inwoners incl. tweede verblijvers, lokale besturen, verenigingen en KMO’s)  kunnen kuub-en plaatzakken aankopen. De aankoop kan enkel via de website van IVOO aan 30 euro/stuk.
 • De betaling gebeurt op voorhand via de website. Hiervoor wordt de klant doorverwezen naar de betaalpagina Mollie.
 • Landbouwers en scholen kunnen geen beroep doen op asbestophaling aan huis via deze procedure. Deze doelgroepen worden doorverwezen naar de OVAM.

2.  Voorwaarden aankoop zakken

 • Aangekochte zakken kunnen niet teruggenomen worden.
 • Per ophaaladres kan je maximaal 5 plaat- en/of kuubzakken aanvragen of aankopen. Deze beperking in hoeveelheid wordt niet opgelegd aan jeugdverenigingen. Als enige beperking gelden de maximale oppervlaktes die zijn opgenomen in de algemene richtlijnen bij het ministerieel besluit houden van 12 oktober 2017 houdende vaststelling van de nadere regels voor de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van lokale besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, artikel 25, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 29 mei 2018 (d.i. 1.500 m²).
 • Bij iedere bestelling per unieke locatie worden 2 sets PBM’s (FFP3-mondmasker, 1 overall, 1 paar handschoenen) gratis meegegeven.
 • De afhaling van de aangekochte zakken kan enkel gebeuren in het ophaalpunt vermeld in de bevestingsmail.
 
3.  Voorwaarden ophaling zakken

 • Enkel plaat-of kuubzakken met het logo van IVOO kunnen gebruikt of opgehaald worden. Andere recipiënten of niet-verpakte materialen worden door de ophaler geweigerd.
 • De ophaler neemt niet meer zakken mee dan de toegelaten hoeveelheid.
 • De plaat- of kuubzakken moeten op een correcte manier gevuld en gesloten zijn voor ophaling. De plaat-en kuubzakken worden door een kraanwagen aan huis opgehaald, leg daarom de zakken op maximum 8 meter van de openbare rijweg. Zorg dat verlichtingspalen, takken of andere obstakels de ophaling niet belemmeren. Kun je je zakken niet op eigen terrein leggen? Vraag dan bij je gemeente na of het toegestaan is openbaar domein in te nemen. Plaat-of kuubzakken die niet rechtstreeks bereikbaar zijn van op de openbare weg worden niet meegenomen. 
 • Eens je de zakken gevuld hebt kunnen deze niet meer verplaatst worden.
 • Bij niet-conforme inhoud of het niet naleven van de regels met betrekking tot plaats van aanbieding worden de bijkomende kosten aangerekend aan de klant. IVOO brengt hiervoor de klant schriftelijk op de hoogte.
 • Let erop dat de draaglinten voor ophaling niet onder de zak liggen. Liggen de draaglinten onder de zak, dan zal de kraan de zak niet kunnen optillen. Leg de linten na het vullen bovenop de zak.

4.  Afroep & annulatie

 • De ophaler contacteert de aanvrager of klant binnen de 5 werkdagen na de aanvraag en regelt een afspraak voor de ophaling van de plaat- of kuubzakken binnen de 3 weken (21 kalenderdagen) na de aanvraag voor ophaling.
 • De ophalingen worden uitgevoerd op de voorziene ophaaldag, vanaf 8 uur ’s morgens tot 19 uur ’s avonds. De klant dient niet aanwezig te zijn op de dag van de ophaling.
 • De klant kan kosteloos de ophaling van de plaat-en/of kuubzakken afzeggen tot ten laatste 48 uur vóór de geplande ophaling.

 

 5.  Persoonsgegevens

 • Via deze aanvraagprocedure stemt de klant er mee in dat zijn persoonsgegevens worden verzameld, geregistreerd en bewaard in de databanken van IVOO. De gegevens worden enkel gebruikt door IVOO en door de organisaties die in opdracht en verantwoordelijkheid van IVOO werken. De klant neemt kennis van het feit dat zij een aantal rechten hebben ten aanzien van hun persoonsgegevens. Hiervoor kunnen zij meer info terugvinden op de privacyverklaring van deze website. Bij eventuele vragen kan de klant contact opnemen via dpo@ivoo.be.

 

 

 

Dankzij cookies verbeteren we je surfervaring. De informatie over jouw bezoek gebruiken we voor statistische doeleinden en om je inhoud op jouw maat aan te bieden. Je kunt je cookie-instellingen altijd aanpassen. Aan jou de keuze.

Info over het [privacy- en cookiebeleid] van IVOO

Duid aan welke cookies je wil toestaan.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om de kernfunctionaliteit van onze website mogelijk te maken. De website zal niet goed werken zonder deze cookies en daardoor zijn ze standaard ingeschakeld en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies zorgen voor een optimale werking van de website. De functionele cookies verbeteren de gebruikerservaring. Analytische cookies brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en rapportage.