Inzameling aan huis - grofvuil

Met het meeste afval kun je terecht op het containerpark. Niet iedereen kan echter zijn of haar afval zelf naar het containerpark brengen. Daarom zijn er ophalingen op aanvraag georganiseerd.

Kijk best eerst na of je materiaal nog bruikbaar is. Onbeschadigd en herbruikbaar materiaal kun je kwijt bij de kringwinkel.

Wat hoort erbij?

Dezelfde fracties die kunnen afgeleverd worden op het containerpark,  zoals:

 • metalen voorwerpen: badkuip, fiets, omheining, ….;
 • afgedankte elektro: TV, koelkast, wasmachine, …..;
 • hout: deur, raam (zonder glas), kast, stoel, ….;
 • oud speelgoed, dat niet in de restafvalzak kan, ….;
 • groot restafval: matras, zetel, rol tapijt, plastic planchetten, plastic tuinmeubilair. 

Wat hoort er niet bij?

 • Niet recycleerbaar afval dat in een restafvalzak kan. Dit moet meegegeven worden met de huis aan huis ophaling van restafaval.
 • de fracties waarvoor er een huis-aan-huisinzameling bestaat zoals restafval, papier/karton, PMD, groenafval en glas;
 • rubberbanden waarmee je bij een verkoper of op het containerpark terecht kan;
 • bouwafval zoals lavabo’s, wc-potten, stenen, golfplaten, … dat enkel kan afgegeven worden op het containerpark;
 • KGA, dat om praktische redenen enkel op het containerpark terecht kan; vb. TL-lamp;
 • bedrijfsafval.

Voorwaarden

 • te grote of te zware stukken dienen eerst verkleind te worden tot stukken van maximum 50 kg zodat ze door 2 personen kunnen geladen worden op een vrachtwagen.
 • Alles moet gemakkelijk verhandelbaar zijn, vb. losse stukken (vb. planken) samenbundelen met een touw.
 • maximaal 2 of 4 m³ per ophaalbeurt (afhankelijk van het gekozen tarief). Voor grotere hoeveelheden moet een privé-ophaler gecontacteerd worden.
 • het gewone tarief bedraagt 25 EUR voor max 2 m³; 50 EUR voor max. 4 m³.
 • voor personen met het RVV-statuut (rechthebbende op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming) bedraagt de bijdrage 12,50 EUR voor max 2 m³; 25 EUR voor max. 4 m³.

Hoe aanvragen?

Opgelet: de praktische regeling verschilt naargelang de gemeente.

 • Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke en Oudenburg: tel.: 059 55 27 30
  • Hoe aanvragen?
   o het online formulier in.
   o betaling minstens 10 dagen vóór de ophaling op rekening nr. 091-0006508-38 of IBAN: BE 24 0910 0065 0838 van IVOO, met vermelding van de ophaaldatum en het ophaaladres.
   Opgelet: Als de bijdrage niet gestort is, kan de ophaling niet doorgaan.Ophaalkalender

 Verneem wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder
Dringende vraag?
Bel naar 059 552 730
Of gebruik het contactformulier