Bedrijven

Vanaf 1 januari 2021 zijn er nieuwe tarieven van toepassing. Gelieve deze te raadplegen.

A) Verbrandingsinstallatie

De huisvuilverbrandingsinstallatie van IVOO heeft een capaciteit van 60 à 63.000 ton per jaar. De grootste hoeveelheid daarvan is het huisvuil van de aangesloten gemeenten en de zusterintercommunales waarmee er samenwerkingsovereenkomsten zijn.

Daarnaast wordt er ook in de mate van het mogelijke bedrijfsafval verwerkt. De capaciteit daarvoor is beperkt, vooral in de zomermaanden en in periodes van onderhoud aan de installatie. Neem vooraf contact op met ons.
Voor grote klanten en afvalinzamelbedrijven gelden speciale tarieven.

Aanleveringen door niet-IHM-ers kunnen enkel met een badge waarmee de weging kan uitgevoerd worden. 

Documenten:

tarieven:

Bedrijfsafval: het gangbare tarief bedraagt 150 EUR/ton.

  • Behoudens andere afspraken is het tarief voor nieuwe klanten 150 Euro per ton.
  • Niet IHM toeleveranciers betalen ook het tarief van 150 Euro per ton. U gelieve uw IHM registratie nummer aan onze administratie door te geven zodat hier duidelijkheid over bestaat.
  • Voor toelevering groter dan 500 ton per jaar door IHM toeleveranciers kunnen er specifieke prijzen toegekend worden. Dit dient echter steeds in overleg met de IVOO directie te gebeuren. Bij het niet halen van deze hoeveelheden, pro rata op kwartaal basis, zullen eventuele prijs afspraken vervallen.

Grof ambachtelijk vuil : 150 Euro per ton

Hoogcalorisch ambachtelijk vuil (landbouw folies, niet recycleerbare plastics,..): 180 Euro per ton

Vervallen geneesmiddelen en Niet risico houdend medisch afval: gelieve contact op te nemen.

De minimum aangerekende hoeveelheid afval voor verbranding bedraagt 100 Euro.

 

Belangrijke opmerking: vanaf de invoege treding van Vlarema 8 en meer in het bijzonder de controle plicht op het toegeleverde afval voordat dit in de stortbunker wordt gedumpt, zal er een bijkomende administratieve toeslag worden aangerekend aan de afvalstoffen waarop deze controle plicht van toepassing is.

Alle toeleveringen van bedrijfsafvalstoffen door niet IHM toeleveranciers vallen onder deze bepaling.

Wij verwachten dat dit van toepassing zal zijn vanaf 1 april 2021.

Gelieve de website regelmatig te consulteren zodat U op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen in het aanvoer reglement en de hoogte van de toegepaste administratieve toeslag.

De milieuheffing wordt vastgesteld door het Vlaamse gewest en bedraagt in 2021 voor bedrijfsafval 13,38 EUR/ton. Dit bedrag is opgegeven ten indicatieve titel. Voor een geactualiseerd en uitgebreid overzicht verwijzen wij naar de website van Ovam.

Waarborg badge: 5 EUR.

Prijzen exclusief 21 % BTW

 

B) Groencompostering

Als bedrijf kunt u uw groenafval laten verwerken in de groencomposteringsinstallatie.

Documenten:

tarieven :

  • voor klein en grof tuinafval: 39,66 EUR/ton.
  • Prijzen exclusief 21 % BTW.