Bedrijven

A) Verbrandingsinstallatie

De huisvuilverbrandingsinstallatie van IVOO heeft een capaciteit van 60 à 63.000 ton per jaar. De grootste hoeveelheid daarvan is het huisvuil van de aangesloten gemeenten en de zusterintercommunales waarmee er samenwerkingsovereenkomsten zijn.
Daarnaast wordt er ook in de mate van het mogelijke bedrijfsafval verwerkt. De capaciteit daarvoor is beperkt, vooral in de zomermaanden en in periodes van onderhoud aan de installatie. Neem vooraf contact op met ons.
Voor grote klanten en afvalinzamelbedrijven gelden speciale tarieven.

Documenten:

tarieven:

Bedrijfsafval: het gangbare tarief bedraagt 120 EUR/ton.

Indien er te veel grof vuil in de aangevoerde vracht zit bedraagt het tarief 136 EUR/ton.

De minimum aangerekende hoeveelheid bedraagt 100 kg.

De milieuheffing wordt vastgesteld door het Vlaamse gewest en bedraagt in 2019 voor bedrijfsafval 13,26 EUR/ton.

Waarborg badge: 5 EUR.

Prijzen exclusief 21 % BTW.

 

B) Groencompostering

Als bedrijf kunt u uw groenafval laten verwerken in de groencomposteringsinstallatie.

Documenten:

tarieven :

  • voor klein en grof tuinafval: 39,66 EUR/ton.
  • Prijzen exclusief 21 % BTW.