Inzameling aan huis - restafval

Restafval is het huishoudelijke afval dat niet recycleerbaar is en niet selectief wordt ingezameld aan huis of in het containerpark. 

Wat hoort erbij?

Alle afvalstoffen die ontstaan uit de normale werking van een particuliere huishouding en in een huisvuilzak geborgen kunnen worden. Bijvoorbeeld: bevuild papier, wegwerpluiers, niet-recycleerbaar plastiek- en kunststofafval, etensresten, ...

Wat hoort er niet bij?

  • Afvalstoffen die selectief worden ingezameld aan huis of in het containerpark zoals PMD, papier-karton, GFT, KGA, glas, hout, ...
  • Slachtafval, kadavers
  • Injectienaalden

Hoe bied je restafval aan?

  • Gebruik een reglementaire huisvuilzak met de naam van je gemeente op.
  • Je huisvuilzak mag maximaal 15 kg wegen.

Ophaalkalender

 Verneem wanneer de volgende afvalinzameling in je straat is.

Lees verder