Verwerkingsproces

Bij IVVO in Ieper wordt het GFT-afval tot compost verwerkt. Tijdens dit proces wordt er ook groene energie geproduceerd.

Compostering met energierecuperatie

In de vergistings- en composteringsinstallatie van IVVO, wordt GFT-afval en biomassa verwerkt tot compost. Tijdens dit proces wordt biogas opgewekt. Dit wordt omgezet tot elektrische energie en warmte. Het proceswater wordt in een eigen waterzuiveringsinstallatie verwerkt en gedeeltelijk hergebruikt in de installatie.

Composteringsproces

Het composteringsproces omhelst een voorbewerking, een anaerobe vergisting en een nageschakelde aerobe compostering. De voorbewerking bestaat uit het verkleinen van het materiaal en het verwijderen van verontreinigingen. In twee vergistingsreactoren wordt het organisch afval omgezet in biogas. De vergistingsrest wordt ontwaterd en vervolgens in tunnels nagecomposteerd.

IVVO Grondplan

 

1. Trommelzeef

Het aangeleverde GFT-afval doorloopt eerst een droge voorbehandeling. Via een reeks machines, waarvan de trommelzeef (foto) de voornaamste is, wordt een opsplitsing gemaakt tussen het goed vergistbare materiaal enerzijds en het houterige materiaal anderzijds.   

2. Pulper

Via de natte voorbehandeling wordt het vaste afval omgezet tot een vloeibare pulp. Dit gebeurt via twee pulpers (foto). In deze machines worden eveneens stoorstoffen afgescheiden. Vooreerst vormt alles wat bezinkt in water de zgn. zware fractie. Voorbeelden zijn steentjes, glas, metalen, ... Tevens wordt een lichte fractie afgescheiden. Dit wordt gevormd door alles wat drijft op water zoals vezels (niet te pulpen organisch materiaal), harde plastic (vb bloempotjes), zachte plastic (vb zakjes) en andere (vb textiel).
De zware fractie wordt extern verwerkt. De lichte fractie wordt na persen verder droog geblazen in 2 tunnels.  Daarna wordt deze fractie afgezeefd en extern verwerkt.

3. Hydrocycloon

De vloeistof die in de pulpers gevormd wordt (pulp genoemd), wordt afgepompt over een zeef met openingen van 10 mm. De inerte delen kleiner dan 10 mm (zoals zand, kleine steentjes) die met de pulp meekomen, worden in de hydroclonen afgescheiden.

De inerte fractie wordt gereinigd en ontwaterd. De gezuiverde pulp is nu klaar om naar de vergistingsreactoren te pompen. 

4. Reactor

Reactoren

In 2 reactoren (foto) vindt de anaerobe vergisting plaats. Een hele reeks bacteriën zullen het afval omzetten tot biogas. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden. Zo wordt de temperatuur op 37°C gehouden, wordt er continu gemengd en mag er geen zuurstof bij de bacteriën komen.

Gedurende minstens 2 weken verblijft het afval in de reactoren. Het gevormde biogas wordt naar de biogasvalorisatie gestuurd.

5. Gasmotor

Biogasmotoren

Het gevormde biogas wordt verbrand in 2 biogasmotoren, 1 van 600 kW en 1 van 800 kW. Deze zetten het biogas om in electriciteit en warmte.  De warmte wordt benut bij het opwarmen van de reactoren (tot 37°C) en in de laatste stap van de waterzuivering, nl.de vacuumindamping. Sinds 2017 wordt ook het kantoorgebouw en sanitair blok verwarmd met restwarmte van de biogasmotoren.

De gevormde elektriciteit wordt eerst gebruikt op het bedrijf. Wat rest wordt in het distributienet geïnjecteerd. De productie van groene stroom is voldoende voor het jaarverbruik van ongeveer 2.000 gezinnen. 

6. Pers

Ontwaterpersen

Nadat de pulp door de bacteriën werd afgebroken, blijft er een vloeibaar digestaat over. Dit digestaat wordt ontwaterd in traagdraaiende schroefpersen. Het eindproduct is vast digestaat dat naar de compostering wordt geleid om verder te verwerken.

7. Tunnelcompostering

Het geperste digestaat wordt opgemengd met gehakseld groenafval. Dit mengsel wordt luchtig in de afgesloten composteerboxen gebracht. Via beluchtingskanalen in de bodem wordt lucht doorheen de hoop geblazen. Door de combinatie van organisch materiaal, vocht en zuurstof start een composteringsproces. Bacteriën breken het organisch afval af en produceren daarbij warmte. De temperatuur loopt op tot meer dan 70°C. Op deze manier worden ziektekiemen en onkruidzaden vernietigd. (=hygiënisatie)

8. Narijping

Gedurende een aantal weken wordt de compost op rillen gelegd . Deze worden regelmatig omgezet met een keermachine (foto) om het product te laten rijpen. Hierbij daalt de temperatuur en stabiliseert het product.

9. Zeef

Het uitgerijpte product wordt vervolgens met een trommelzeef afgezeefd op 10 mm. Het eindproduct is nu klaar voor verkoop.
De zeefoverloop bevat de grotere delen waarop reeds bacteriën actief zijn. Het wordt terug naar de compostering gebracht waar het als entmateriaal dient om het composteringsproces vlugger op te starten.

10. Opslag

De rijpe compost wordt door VLACO gekeurd en is van uitstekende kwaliteit. Deze bodemverbeteraar wordt
verkocht aan particulieren, groendiensten, land- en tuinbouwers, ...

11. Waterzuivering

Een eigen waterzuiveringsstation zorgt ervoor dat proceswater maximaal hergebruikt kan worden. Via een biologische waterzuivering met stikstofverwijdering gevolgd door een vacuumindamping wordt het water gezuiverd. Bij deze vacuumindamping wordt met warmte van de gasmotoren het water op 55°C gebracht, waar het onder vacuum omstandigheden kookt. De damp wordt opnieuw gecondenseerd waardoor men heel zuiver water bekomt. 

12. Luchtbehandeling

Geur- en stofhinder wordt vermeden door in alle gesloten fabriekshallen de lucht af te zuigen. De afgezogen lucht wordt naar de luchtbehandeling geleid. Daar wordt de lucht eerst gewassen en volledig bevochtigd in een gaswasser (foto boven).

Deze lucht gaat vervolgens door een overdekte biofilter (foto onder) waar de restgeur op biologische wijze wordt afgebroken.

   

Dankzij cookies verbeteren we je surfervaring. De informatie over jouw bezoek gebruiken we voor statistische doeleinden en om je inhoud op jouw maat aan te bieden. Je kunt je cookie-instellingen altijd aanpassen. Aan jou de keuze.

Info over het [privacy- en cookiebeleid] van IVOO

Duid aan welke cookies je wil toestaan.

Noodzakelijke cookies

Sommige cookies zijn nodig om de kernfunctionaliteit van onze website mogelijk te maken. De website zal niet goed werken zonder deze cookies en daardoor zijn ze standaard ingeschakeld en kunnen ze niet worden uitgeschakeld.

Functionele en analytische cookies

Deze cookies zorgen voor een optimale werking van de website. De functionele cookies verbeteren de gebruikerservaring. Analytische cookies brengen, volledig anoniem, jouw gebruik in kaart voor analyse en rapportage.