Alle nieuwsberichten

IVOO sluit zich aan op het warmtenet Oostende

 

Raad van Bestuur van IVOO besliste in haar zitting van 19 september 2017 om zich aan te sluiten als warmteleverancier op het warmtenet van Oostende, uitgebaat door de hernieuwbare energiecoöperatie BeauVent.  Zo draagt de afvalbeheerder met haar verschillende warmtebronnen bij aan de vermindering van de CO²-uitstoot, een extra return voor het milieu.

 

Een warmtenet is een collectief systeem dat warmte via ondergrondse, goed geïsoleerde leidingen van de warmtebronnen naar de verbruikers brengt.

 

Warmtenet Oostende

‘Het warmtenet in Oostende heeft het grote voordeel dat het voornamelijk met restwarmte werkt die nu grotendeels verloren gaat. Door het warmtenet slagen we erin deze warmte via ondergrondse leidingen te hergebruiken om huizen, scholen en ziekenhuizen te verwarmen. Hierdoor zal elk kWh dat het levert, leiden tot minder fossiele verbranding. Dit betekent meteen ook minder vervuiling, wat volledig past in onze energiezuinige, duurzame visie voor de stad.’, verduidelijkt schepen voor energiebeleid Tom Germonpré.

 

Nu de IVOO toetreedt tot het warmtenet kan de uitbouw starten. De aanleg van het warmtenet wordt gecombineerd met andere geplande openbare werken langs het traject, zoals de werken aan het nieuwe fietspad langs de Zandvoordestraat en de Groene 62. Door deze efficiënte werkwijze wordt ook de hinder voor de omwonenden beperkt. De werken aan het warmtenet starten in november 2017. Als alles volgens plan verloopt, zal de eerste warmte geleverd kunnen worden na de zomer van 2018.

 Warmteleverancier IVOO

Afvalbeheerder IVOO zal zich als warmteleverancier aansluiten op het Oostendse warmtenet. ‘De IVOO heeft namelijk meerdere warmtebronnen die BeauVent kan en wil gebruiken voor de warmtelevering aan het warmtenet. Er zijn de rookgassen uit de schouw, waaruit na stoomopwekking warmte wordt gewonnen. Een tweede bron is de livesteam of “frisse stoom” vanuit de ketel en in een latere fase kan eventueel ook de condensatiewarmte (stoomcircuit na de turbine) aangewend worden en kan de capaciteit van de livesteam nog uitgebreid worden.’, aldus IVOO-voorzitter Johan Seynaeve,  ‘Zo dragen we als afvalbeheerder ons steentje bij aan de vermindering van de CO²-uitstoot, wat een extra return oplevert voor het milieu.

 

Om IVOO aan te sluiten op het warmtenet is een leiding nodig in de Klokfhofstraat vanaf de Zandvoordestraat tot in het utiliteitsgebouw, dat BeauVent op de IVOO-site zal inrichten om het warmtenet te voeden. In dit utiliteitsgebouw komen de collectoren voor de bronnen, de pompen om het warmtenet op druk te houden, aansluitingen voor additieven, aansluitingen voor staalname, drukhuishouding, … Naast het gebouw van de IVOO komt ook nog een expansietank. 

 

IVOO doet een investering van 955.000 euro, waarvan 350.000 euro voor de kost van het aansluiten aan het warmtenet. Daarbij zal IVOO de werken op haar terrein zelf (laten) uitvoeren en coördineren. BeauVent blijft als exploitant eigenaar van de leiding en zal deze onderhouden.

 

‘De aansluiting van IVOO op het warmtenet is ondersteund door Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Wij hebben kunnen genieten van een call groene warmte van 139.650 euro’, bevestigt Johan Seynaeve.

 

Warmteplan 2020

De doelstelling voor 2020 bestaat uit levering van hernieuwbare elektriciteit en warmte. Warmtenetten spelen daarin een centrale rol, zo staat ook beschreven in het warmteplan 2020 van Vlaamse minister voor Energie Bart Tommelein.

 

Warmtenetten zijn essentieel in het warmteplan. We hebben ze nodig om groene warmte en restwarmte te verspreiden. Tegen 2020 willen we via warmtenetten 1 miljoen MWh aan huis brengen bij 50.000 gezinnen. Daarvoor rekenen we ook op lokale besturen en gedreven marktspelers met de juist know-how.’, aldus Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

 

BeauVent

BeauVent is een hernieuwbare energiecoöperatie met meer dan 3.300 vennoten die kapitaal samen leggen om te investeren in energiebesparing, hernieuwbare energie en efficiënt gebruik ervan. Iedereen kan vennoot worden en bijgevolg ook meegenieten van de opbrengsten van de projecten van BeauVent. De coöperatie heeft meer dan 15 jaar ervaring in hernieuwbare energie projecten.

 

Het warmtenet zal gefaseerd aangelegd worden. In een opstartfase van het warmtenet in Oostende, komt er een warmtenet tussen IVOO en het AZ Damiaan. Dit is goed voor zo’n 12.000 MWh vermeden gasverbruik, ofwel het verbruik van zo’n 800 gezinnen.Er liggen nog heel wat potentiële pistes op de tekentafel. Zo is het de bedoeling om uiteindelijk zowel IVOO als Biostoom als bronnen aan te sluiten en een net tot aan de zeedijk te realiseren met een totale warmtevraag van meer dan 60.000 MWh.

 

‘BeauVent is blij met dit akkoord met IVOO en het maatschappelijk engagement dat ze hierdoor opneemt. We gaan voor een mooie en vruchtvolle samenwerking en zien nog heel wat mogelijkheden naar de toekomst toe. Door deze ondertekening kunnen we van start gaan met het warmtenet. We zullen er hard aan werken om deze samenwerking met alle betrokken actoren verder uit te diepen in een mooi verhaal voor Oostende’, aldus Stefaan Soenen, projectontwikkelaar bij BeauVent.

Alle nieuwsberichten

Duurzaam afvalbeheer regio Oostende

IVOO is een intergemeentelijke vereniging van 6 gemeenten: Bredene, Gistel, Ichtegem, Middelkerke, Oostende en Oudenburg. IVOO staat in voor de verwerking en de verwijdering van het huisvuil van de particuliere bewoner en doet dit op een wijze die zowel economisch als ecologisch verantwoord is.

Meer over IVOO
Grof vuil liggen?

Tweemaandelijks ophaling na afspraak.

Doe hier uw aanvraag
Dringende vraag?
Bel naar 059 552 730
Of gebruik het contactformulier