Tips

Het beste afval is het afval dat niet geproduceerd wordt!

Afvalvermindering betekent in de eerste plaats minder materialen gebruiken. Dit omvat het zoveel mogelijk vermijden van afval en een beperking aan de bron. Afvalvermindering kan gedefinieerd worden als het geheel van maatregelen en acties die genomen worden voordat een stof, een materiaal of een product afval wordt. Voor verdere info klik hier.

Dringende vraag?
Bel naar 059 552 730
Of gebruik het contactformulier